Hareid byr på...

parkborn.jpg

... sjuande største industrikommuna i Møre og Romsdal.

...eit næringsliv som er samansett av bedrifter innanfor fiskeforedling, møbelproduksjon, elektro, betongproduksjon, byggevare og maritim industri. Sysselsetjinga er god og næringslivet krev kompetanse innanfor svært ulike arbeidsfelt.

... tradisjonsrike handelsverksemder med god produktkunnskap og høgt servicenivå som tilbyr tenester innanfor dei fleste områder.

... reiselivsaktørar som talar varmt om dei rike tradisjonane knytt til selfangst og anna virke i polare strok, kulinariske fjellturar eller eit besøk i den gamle prestestova.

Månadens bedrift!

 

 

HNF © 2010