Tomter

arkitekttegninger__tomter.jpg

Hareid byr på tomter i mange størrelser og i ulike priskategorier. Sentrumsnære tomter så vel som tomter i krinsane inviterar til etablering.  Den sentrale plasseringa i regionen gjer Hareid til ei attraktiv kommune å busetje seg i. Fleire tomter tilrettelagt av private aktørar så vel som i kommunale bustadfelt er under planlegging og etablering. 

Hovden
• Reguleringsplan godkjent
• Av 13 tomter er 11 ledige med ein storleik på ca 1000m² og større
• Tomter klare for sal

Eliasgarden, sentrum
• 4 tomter mellom 800 - 1000m²
• Grunnkjøpforhandlingar innleia

Megata Terrasse, sentrum
• Terrassehus med inntil 20 bueiningar
• Ligg ute for sal

Pålhaugen 2, sentrum
• Ferdig regulert
• 10 tomter
• Kommunen ligg i forhandlingar med grunneigarar ang. tomter.
• Deretter fokus på infrastruktur og bygging av vei
• Einebustader, ev. 2 mannsbustadar

Bruland, sentrum
• Reguleringsplan godkjent og stadfesta
• 22 bueiningar fordelt på 2/4 mannsbustadar og rekkehus
•5 leiligheiter i firemannsbustad ledig
• Sals - prosess pågår

Teiganefeltet
• Ferdig regulert og utbyggingsavtale godkjent
• Terrassehus med ca 18 leilegheiter
• 5 frittståande tomter til einebustadar og 2 firemannsbustader
• Salsprossess tomter og leiligheiter firemannsbustader pågår

Holstadfeltet ; ca 200 DA
• 109 bustadtomter, leilegheiter
• Tidsperspektiv for bustadfelt er uavklara

Holstad Planteskule
• 1 tomt til 4 manns bustad ledig
• 1 tomt til einebustad eller 2 manns bustad ledig
• 1 leilegheit i firemannsbustad ledig for sal. Denne er i utleie pr dags dato.

Melshornlia 1:
• Utbyggingsavtale utlagt til offentleg ettersyn
• 12 tomter med prosjekterte einebustadar
• 1 prosjektert firemannsbustad

Vidare utbygging av Melshornlia:
• Reguleringsarbeid starta opp

Plassane, i forlenging av Skolgemyrane, Indre Hareid
• 9 tomter, ferdig regulert. Tomtestorleik frå ca. 800 m2 til ca 1300 m2.
• Tomter ligg ute for sal

Pilskog – Ovra
• Ledig sørvest vendt tomt med størrelse ca 920m².

Øvre Pilskog
• Rammeløyve godkjent for oppføring av to - tomannsbustadar

Engane, Hjørungavåg
• Feltet er ferdig regulert
• 10 tomter, ligg ute for sal
• Storleik mellom 910m² og 1475m²

Bustadområde Grønhaugen, Brandal
• Reguleringsplan godkjent for 3stk 2 - mannsbustadar
• Ein tomannsbustad er oppført derav er ei bueining solgt. Ei bueining er ledig for sal.  
• På forespørsel kan ev. øvrige tomannsbustadar forsøkast omregulert til einebustadstomter

Skarbakken, Brandal
• Ledige nordvest vendte tomter med storleik frå ca. 800 m2 til ca 940 m2.

P – marka, Brandal sentrum:
• Gjeld omregulering av næringsareal til bustadformål
• 4 prosjekterte rekkehus

Med forbehald om endringar. For meir informasjon, ta kontakt med oss.

Månadens bedrift!

 

 

HNF © 2010