Næringsutvikling

spire_i_hand863.jpg

Hareid Næringsforum arbeidar utifrå langsiktige målsetjingar.  God strategisk planlegging er soleis viktig for å kunne leggje tilrette for næringsutvikling og auka framtidig verdiskaping.

Kommunen er ein viktig samarbeispartnar og element som engasjement, kunnskap, samarbeid og gjennomføringsevne er avgjerande faktorar for å lykkast i dette arbeidet.

Verdiskaping i Hareid i bilder.

Månadens bedrift!

 

 

HNF © 2010