Finansiering

sparegris.jpg

Enten du skal etablere ei ny bedrift eller du allreie er etablert og ynskjer å vidareutvikle verksemda, kan du søke på ulike støtteordningar. Både Møre og Romsdal fylke, HoppId, dei kommunale næringsfonda eller Innovasjon Norge er aktørar som legg til rette, på ulike vis, for dette.

Næringsfondet                        HoppId                        Bedin

Innovasjon Norge                   Møre og Romsdal Fylke regional og næringsutvikling

Månadens bedrift!

 

 

HNF © 2010