Næringsareal

11_kommuneplankart_a0_2012.jpg

I Hareid finn du store næringsareal knytt til både sjø og land. Det sjøbaserte næringsarealet har godt tilflot og ligg i lé for vær og vind. Det landbaserte industriområdet ligg i nærleiken til riksvegen. Under les meir ser du kva næringsareal som som finnast her.

eigedomar_eigd_av_hareid_kommune_innafor_raffe.pdf

Søk næringseigedomar her

Månadens bedrift!

 

 

HNF © 2010