Nav inviterar til kurs for arbeidsgjevarar 09.11

05.10.2011
NAV Arbeidslivssenter i Møre og Romsdal inviterar til gratis kurs for arbeidsgivarar på Søre Sunnmøre. Temaet er: Oppfølging av sjukmelde, lovendringar frå 1. juli 2011.

Dato: onsdag 9. november kl. 09.00 – 11.30.
Stad: Ørsta kulturhus, Amfisalen.

Lovendringane skal sikre tidlegare og tettare oppfølging av sjukmelde.  Hensikten er å få innarbeidd ein forpliktande oppfølgingskultur og god dialog mellom arbeidsgivar, arbeidstakar, sjukmeldar og NAV. Det  innført sanksjonar overfor dei som ikkje følgjer opp ansvaret sitt.

Dei viktigste endringane i arbeidsmiljølova og folketrygdlova vil bli gjennomgått, m.a. nye reglar og fristar for oppfølgingsplan og dialogmøte på arbeidsplassen samt rapportering til NAV. 

Målgruppe er leiarar, personalansvarlege, tillitsvalde og verneombod. Kurset er gratis og er også ope for verksemder utan IA-avtale.

Påmeldingsfrist: 02.11.2011.

Meld deg på her.

 

Månadens bedrift!

 

 

HNF © 2010