Informasjonsmøte om felles næringsutvikling på Sunnmøre 7. februar

drope372.jpg

22.02.2012
Aalesund Handelsforening (AAH) tok 7. februar initiativ til informasjonsmøte om felles næringsutvikling på Sunnmøre. Eit av formåla med møtet var å få ei oversikt over kva andre næringsforeiningar og andre kommune arbeidar med for å fremme næringsutvikling i regionen. - Vi ynskjer blant anna og avklare om her er behov for å jobbe vidare på eit overordna regionalt nivå, seier adm.dir kjell Sandli i AAH.

Etter ein individuell presentasjon av deltakarane gav ex. adm. dir Jostein Soland ved Næringsforeningen i Stavanger - regionen eit interessant innblikk i kva dei har gjort, kva dei er fornøygd med og kva som igjenstår i deira prosess med å utvikle Stavanger Næringsforeining til Næringsforeningen i Stavanger - regionen.   

Diskusjonen i etterkant var prega av generell positivitet for auka samarbeid mellom dei ulike næringslivsaktørane. Det vart etablert ei arbeidsgruppe som skal ta initiativ og styre den vidare prosessen. Denne gruppa består av:
Jan Rune Hurlen, Aalesunds Handelsforening, leiar 
Kjell Sandli, Aalesunds Handelsforening, sekr.
Reidun Monsholm, Sunnmøre i Framtida
Terje Høybakk, Mafoss
Inger Synnøve Remme, Haram Innovasjonsstudio
Ottar Håkonsholm, Hareid Næringsforum

Månadens bedrift!

 

 

HNF © 2010