Korleis vil du at Hareid skal sjå ut i åra framover...?

hareid_n_ringsforum.jpg

25.10.2012
Også i år byr Hareid Næringsforum inn politikarar og administrasjon i Hareid kommune samt eigne medlemar til møte. Dato for møte er 7. november kl. 1900 på Hareid Hotell. 

Tema for årets samling er sentrumsutvikling. Odd Midtskog vil igjennom sitt foredrag fokusere på tall, fakta, myter og trendar innanfor tema.

Eit av formåla med møtet er å  bidra til auka kunnskap og felles forståing for viktige satsingsområder.

Dette er ei fin moglegheit til å få innspel frå næringslivet, noko som er viktig for den vidare utvikling og framtid for Hareid kommune.

Odd Midtskog har utdanning innan marknadsføring og logistikk. Sentrumsleder i Trondheim i 15 år og Norges første sentrumsleder - "Fødselshjelper" for en rekke av sentrumsorganisasjonene i Norge -Initiativtaker/grunnlegger av Norsk Sentrumsforum (i dag Norsk Sentrumsutvikling) - Styreformann i Norsk Sentrumsforum - Styreformann i Kristiansund Sentrum AS - Selvstendig rådgiver innen sentrumsutvikling fra 2003. - Oppdrag i hovedsak fra kommuner, fylkeskommuner og gårdeierkonstellasjoner.- Fast foreleser siste 7 år for Samplan (Kommunenes Sentralforbund - videreutdanning for planleggere) - Foredrag i de fleste norske byar - I arbeidet med sentrumsutvikling står fokuset på sentrums innhold av tilbud og sentrum som etableringsarena sterkt - Mottaker av Norsk Sentrumsutviklings hederspris 2012

Månadens bedrift!

 

 

HNF © 2010