Hareid Group blir hovedaksjonær i HM Elektro AS i Langevåg

1_hareid_group_hm_elektro_venstre_ole_bj_rn_.jpg

23.05.2013
Hareid Elektriske AS, morselskapet i Hareid Group på Hareid, har inngått avtale med HM Invest AS om overtagelse av 51% av aksjene i HM Elektro AS i Langevåg. HM Elektro AS har 19 ansatte og hadde en omsetning på ca. 48 mill. i 2012. I tillegg er ansatte i HM Elektro AS gitt mulighet til å kjøpe inntil 15% av resterende aksjer fra HM Invest AS.

HM Elektro vil bli en viktig tilvekst til Hareid Group sin videre satsing innen bolig, bygg og industri. Fra før består segmentet i Hareid Group av selskapene HG Elektro AS, Hareid, Harwest Elektro AS, Aukra/Molde og Traffic Solutions AS, Hareid. Hareid Group får gjennom denne avtalen styrket kompetanse, kapasitet og mulighet for god utvikling både for eksisterende selskaper i Hareid Group og for HM Elektro.

Vi har stor tro på kompetansen i HM Elektro og gleder oss over å ha fått nye dyktige kollegaer på plass. Sammen har vi som mål å bli en ennå bedre totalleverandør for kundene våre, og å skape rom for nye, seier Ronald Dyrhol - konsernsjef i Hareid Group.

Vi gleder oss og ser frem til å være med på den videre utviklinga innenfor de rammene og mulig-hetene som ligger i det å være del av et større selskap, som på samme måte som HM Elektro fokuserer på å bygge opp kvalitet og kompetanse i alle ledd. Det er dette som videre skal gi resultat til det beste for kunder, ansatte og selskapet, seier Ole Bjørn Humlen - daglig leder i HM Elektro.

Endelig gjennomføring av avtalen ventes medio juni skriv Hareid Group i ei pressemelding.

Månadens bedrift!

 

 

HNF © 2010