Seminarrekke med Ola Grytten - økonomisk vekst og utvikling

ola.jpg

12.09.2013
Ola Grytten fikk våren 2012 tildelt et toårig professorat II på Høgskolen i Ålesund. I løpet av høsten 2012 og våren 2013, ga han oss en oppdatering på den økonomiske utviklingen sett fra et sunnmørsk perspektiv. Med bakgrunn i svært god respons på den forrige rekken, starter vi nå opp en ny seminarrekke med fem nye forelesninger som vil strekke seg over 2013/2014.

Ola Grytten fikk våren 2012 tildelt et toårig professorat II på Høgskolen i Ålesund. I løpet av høsten 2012 og våren 2013, ga han oss en oppdatering på den økonomiske utviklingen sett fra et sunnmørsk perspektiv. Med bakgrunn i svært god respons på den forrige rekken, starter vi nå opp en ny seminarrekke med fem nye forelesninger som vil strekke seg over 2013/2014.

Seminarrekken er tilpasset topp- og mellomledere i offentlig og privat sektor, som ønsker faglig påfyll og inspirasjon i form av målrettede seminarer og forelesninger.

2. oktober klokken 09.30 – 11.30
Makroøkonomisk tilstand og utsikter
Forelesningen tar for seg prognoser som antyder at det ser litt lysere ut for internasjonal
økonomi enn på lenge. Hvor positiv og hvor sterk er denne tendensen? Hva er utsiktene for
norsk og internasjonal økonomi?

4. oktober klokken 13.00 – 16.00
Boligmarkedet
Boligmarkedet har vist rekordsterk vekst de siste 20 årene. Aldri før har boligprisene vært
tilnærmelsesvis så høye. I denne forelesningen belyses fl ere spørsmål, blant annet:
Har vi en boligboble? Hva vil skje med boligmarkedet i tiden fremover?

Seminarrekken er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Ålesundsregionen, Sparebank 1 SMN og Høgskolen i Ålesund.

Pris per samling:
Medlemmer av Næringsforeningen – Ålesundregionen: kr 600,- per deltaker
Ikke-medlemmer: kr 1000,- per deltaker

Pakkepris for alle samlingene:

Medlemmer av Næringsforeningen – Ålesundregionen: kr 1.500,- per deltakerpakke
Ikke-medlemmer: kr 2.500,- per deltakerpakke

En virksomhet kan kjøpe én eller fl ere plasser til samlingene, og sende ulike deltakere
til de forskjellige samlingene. På den måten får virksomheten stor fl eksibilitet i
hvordan de ønsker å utnytte de muligheter som denne seminarrekken gir.

Påmelding:
Christina M. Frøysa,
Næringsforeningen – Ålesundregionen
+47 905 12 727 / froysa@aalesund-chamber.no

Tema vår 2014
Februar 2014 (dato kommer på nyåret)
Penger siden grunnloven av 1814
Da Norge ble en selvstendig nasjon i 1814 fi kk vi etter hvert også egne penger? Hvilke
pengesystemer og pengeenheter har vi hatt siden 1814? Hvordan har pengepolitikken
påvirket norsk økonomi? Disse spørsmålene forsøker vi å svare på i denne forelesningen.

April 2014 (dato kommer på nyåret)
Grunnloven og økonomiske trender i 200 år
Etter sterk vekst på 1900-tallet og frem til i dag er Norge blitt et av verdens rikeste land.
Men hvordan har Norge gjort det som selvstendig nasjon siden 1814? I denne forelesningen
følger vi ulike trender i norsk økonomisk utvikling i 200 år.

Juni 2014 (dato kommer på nyåret)
Finanskrisen - siste akt
Høsten 2007 startet den internasjonale fi nanskrisen. Året etter kom børskrakket og en
rekke bankkonkurser. Deretter fulgte statsfi nansiell krise og eurokrise. Etter seks år med
store problemer ser det nå ut til at krisen er i ferd med å slippe taket?

Månadens bedrift!

 

 

HNF © 2010