Storstilt feiring då Jets opna nybygg i Sandes næringspark i Latvia

jetslatvia_open_1.jpg

08.05.2013
Akkurat som mange andre forretningseventyr med opphav i den sunnmørske maritime klynga, har næringsparken Sandes utanfor Saldus i Latvia ein maritim bakgrunn. Med opninga av det latviske selskapet SIA Jets Vacuum sitt nye produksjonsanlegg tysdag 7. mai, befestar næringsparken posisjonen sin som eit industrielt sentrum i Saldus-regionen.

Ein god start
Det første norske selskapet som opna produksjonsanlegg i Saldus var produsenten av fritidsbåten “Mørebas”, gjennom eit prosjekt finansiert av styresmaktene på 90-talet.
Sjølv om det prosjektet vart avslutta med gode resultat i 1997, vart det etter kvart behov for strategiendringar og omstrukturering av produksjon i den norske maritime næringa – og difor var næringsparken i Latvia den gongen kun i startgropa på det som etter kvart skulle bli ei langsiktig og produktiv utvikling.

Avansert industri

Då ei rekkje norske selskap i den avanserte maritime klynga på Sunnmøre slo hovuda saman for å finne ein høveleg stad å outsource deler av produksjonen til på 90-talet, klaffa det nemleg slik at rykta om dei positive erfaringane frå «Mørebas»-prosjektet var i ferd med å nå heim att til Noreg. Og dermed starta eit industrielt eventyr i Saldus.

Auka etterspurnad gir vekst

Meir enn 15 år seinare, er resultata av dette eventyret tydelege – til og med viktige – i Saldus-regionen.
I dag arbeider ein samla arbeidsstokk på om lag 200 personar for norskeigde bedrifter i Sandes næringspark. Og vidare vekst er forventa.

- Vi har definitivt ei langsiktig satsing i Saldus, for denne industriparken leverer ikkje lenger berre til den maritime industrien. Det nye anlegget til Jets produserer vakuumtoalettsystem og relatert utstyr, og vi opplever rask vekst i dei landbaserte marknadene over heile verda for slikt utstyr. Det tyder at vi må halde fram med å vekse, i takt med aukande etterspurnad etter produkta våre, seier adm.dir Jan Tore Leikanger i Jets.

Attraktivt område

Med opninga av Jets sitt nye produksjonsanlegg, styrkar Leikanger satsinga til selskapet sitt i Sandes næringspark vesentleg. Og i følgje han sjølv er dette langt frå tilfeldig.
- Dei latviske styresmaktene har vore svært imøtekomande til planane våre i Saldus gjennom mange år. Vi er svært takknemlege for dette. All infrastrukturen vi treng er her, og i tillegg tek det bokstaveleg talt berre nokre timar å reise hit frå Vigra. Noko av veksten vår i framtida vil finne stad utanfor Noreg, og Saldus er ein god stad å utvide, seier han.

Sterkt norsk nærver

Direktøren i Jets er ikkje den einaste som snakkar varmt om Latvia. Libra Plast, John Gjerde og andre velkjende namn frå norsk maritim næring deler synet på at det gir føremoner å produsere der.
Ved å kombinere ein internasjonal eigarstruktur med lokal leiing, har satsinga i Sandes næringspark lukkast i å utvide den sunnmørske maritime klynga tvers over Østersjøen – og heilt til Saldus.

Månadens bedrift!

 

 

HNF © 2010