Brand Valley på frukostmøte 28. november
monika_hestad.jpg

06.11.2014
Korleis bruke designaren sine verktøy og tenkemåte for å utvikle innovative og relevante bedrifter eller organisasjonar blir tema på siste frukostmøte før jul, 28. november. 
Designtenking er ei tilnærming som fleire internasjonale bedriftsleiarar ser på som nødvendig for å utvikle robuste og relevante bedrifter. 28. nov vil Monika Hestad og Philip Reitsperger frå Brand Valley AS gje ein smakebit av denne tilnærminga.
Brand Valley AS er ein ny type strategisk rådgjevingsfirma. Vår metodikk, vårt tankesett og vår tilnærming kjem frå design. Målet er å styrke bedrifta sin innovasjonskultur og dermed styrke merkevara.

Brand Valley AS er en ny type strategisk rådgivingsfirma. Firmaets metodikk, tankesett og tilnærming kommer fra design, og ser på hvordan utforskende kreative faser kan kombineres med analytiske vurderinger.

Brand Valley ble etablert i London i 2011, men bygger på konsulentvirksomhet og forskning som Monika Hestad har gjort siden 2003. I 2014 ble Brand Valley AS etablert som norsk avdeling av Brand Valley.

Virksomheten er konsentrert om de tre pilarene konsulenttjenester, utdanning og forskning. Innen konsulenttjenester har Brand Valley blant annet gitt faglige vurderinger knyttet til plagiatsaker og hvordan innovative produkter og tjenester kan bidra til å styrke merkevaren. For utdanningsområdet har Brand Valley levert kurs innen høyere utdanning og til næringslivet, blant annet om designmetodikk, merkevarebygging og innovasjon. Både NTNU, den ledende franske handelshøyskolen Kedge og Innovation Leadership Forum i London står på kundelisten.

Forskningsaktivitetene i Brand Valley er i hovedsak egenfinansiert og har til hensikt å utvikle ny kunnskap som både konsulentkunder og kursdeltagere kan nyte godt av. Et pågående prosjekt ser på hvordan håndverksbryggerier gjennom åpne innovasjonsprosesser og utpreget historiefortelling bygger sine merkevarer og tar stadig større deler av markedet. Dette prosjektet har foreløpig resultert i én vitenskapelig artikkel som ble presentert på Academic Design Management Conference i London arrangert av anerkjente Design Management Institute Som et ledd i forskningsaktivitetene publiserer Brand Valley både slike vitenskapelige artikler og ikke minst sin egen serie med små hefter som gir leserne innsikt i aktuelle tema. «Design thinking» (Amazon/iPad) og «Business design» (Amazon/iPad) foreligger allerede som slike hefter, og flere er på vei (tilgjengelig over hele verden på papir via Amazon og i iBooks for iPad). I tillegg har Brand Valleys daglige leder, Monika Hestad, publisert boken Branding and Product Design: An integrated perspective, som er en bestselgende bok i sin kategori fra det britiske forlaget Gower.

Månadens bedrift!

 

 

HNF © 2010