BKA kurs på Ressurssenteret i 2016
finger_opp.jpg

29.10.2015
Ressurssenteret tilbyr basiskompetanse - kurs (BKA) også neste år. I tillegg tilbyr dei gratis norskopplæring for arbeidinnvandrarar i 2016 (nytt).  
Søknadsfrist 11. november 2015.

 

 

 Ressurssenteret tilbyr kompetanseheving innanfor ulike felt:

  • Ressurssenteret i Hareid er ein av to godkjente tilbydarar for BKA kurs i Møre og Romsdal (basiskompetanse i arbeidslivet)
  • Ressurssenteret stettar alle vilkår for å bli prioritert i tildeling av dei statlege tilskota
  • Dei tilbyr gratis norskopplæring for arbeidsinnvandrarar i 2016 (nytt)
  • Ressurssenteret tek seg av søknadsprosessen

Ta kontakt før søknadsfristen 11.11.15 dersom dette er aktuelt for deg og di bedrift.
Trine Pilskog mob 90152322, trine.pilskog@hareid.kommune.no

Månadens bedrift!

 

 

HNF © 2010