SINTEF og NCMC innhenter data fra fiskeflåten for mer effektiv fangst og bedre bestandsestimering

ncmc_og_sintef.jpg

15.12.16
Det pågår mange initiativ for å bruke data fra fiskeflåten i bestandsestimering. Av disse har MarData, DataBio og SEA ERN OceanIntel inngått et samarbeid seier dagleg leiar Idar Flø i ei pressemelding.

Det pågår mange initiativ for å bruke data fra fiskeflåten i bestandsestimering. Av disse har MarData, DataBio og SEA ERN OceanIntel inngått et samarbeid.

  • DataBio er et EU prosjekt (2017 – 2020). Fiskeridelen ledes av SINTEF og med deltakelse av 4 ringnotrederier, Sildesalgslaget og AZTI.
  • MarData (søkt Norges Forskningsråd) er en sammenslutning av rederi (ca. 23 fartøyer) innen Trål og Pelagisk sammen med flere utstyrsleverandører, SINTEF, HI, Fiskebåt, Pelagisk Forening, FHF, NTNU, AZTI og BarentsWatch.
  • SEA ERN OceanIntel (søkt Innovasjon Norge) er et prosjekt som vil dra veksler på fartøyene i MARDATA med et tillegg på 15 – 20 andre ringnotfartøy og med deltakelse av NCMC, NTNU, SINTEF, GCE Blue Maritime og Høgskulen i Volda.

DataBio vil utvikle grunnlaget for bruk av data fra fiskefartøy for bestandskartlegging og effektivt fiskeri ved hjelp av Big Data.

MarData vil baseres på resultatene fra DataBio. Prosjektet vil ha tilstrekkelig mange fartøy til å gi både fiskefartøy og forvaltning et bedre beslutningsgrunnlag.

SEA ERN OceanIntel vil baseres på eksisterende utstyr ombord og være leverandøruavhengig ved innsamling av fiskeridata, målsetningen er å ha med alle fartøy over 11 meter for å dekke alt. Til sammen vil disse tre prosjektene dekke alle norske fartøygrupper og deres fangstområder. Prosjektene vil også søke å utplassere utstyr på andre typer kommersielle fartøy, som ferger, offshore eller fraktefartøy. All data skal behandles som sensitiv informasjon, og eies av fiskeren, seier Flø avslutningsvis.

samarbeid_sintef_ncmc_tekst.pdf
Månadens bedrift!

 

 

HNF © 2010