Plansmie 18. - 22. november 2013
_.jpg

21.11.2013
Hareid kommune inviterar til plansmie 18. - 22. november. Tema er sentrumsutvikling med hovudfokus på Kjøpmannsgata med utvalgte omkringliggande områder. 

Program plansmie 18. - 22. november

Månadens bedrift!

 

 

HNF © 2010