Region

mann_med_kart796.jpg

Hareid er ein del av ein innovativ og offensiv region på Sunnmøre. Her bur ca 100 000 menneske. I våre nærmaste omgjevnader finn du høgskular, flyplassar og sjukehus. Industrien står sterkt, særleg den maritime. Vi har tru på ein sterk region og søker difor lett samarbeid med andre aktørar i nærmiljøet vårt for å fremme regionens utvikling.

Månadens bedrift!

 

 

HNF © 2010