Samferdsel

flyfoto_hareid_290958.jpg


Hareid - eit naturleg knutepunkt

Samferdsel er eit viktig satsingsfelt. Eiksundsambandet stod ferdig i 2008 og er forventa nedbetalt sommaren 2014. Kvivsvegen opna 22. september 2012. Hareid fastlandssamband er eit anna viktig samfedsleprosjekt fordi det er med på å styrke ytterligare konkurransekrafta til næringslivet i regionen. Sambandet vil gjere att ein stor del av ytre søre Sunnmøre blir ein felles arbeids- bustad- og serviceregion. Regjeringa har valgt Hafast som trasé for E39. 

Hafast               Kviven                Stad Skipstunnel

Månadens bedrift!

 

 

HNF © 2010