Ulshav AS ny medlem i HNF
ulshav_liten.jpg

18.03.2015
Ulshav AS er ny medlem i HNF. Inkluderingsbedrifta Ulshav er til for å "Vere blant dei beste [….] for menneske med spesielle behov eller utfordringar, for på den måten å vere ein ressurs for å utvikle deira eigne ressursar og evner, og i størst mogleg grad vere deira bru ut i arbeidslivet"

«Ein ressurs for å utvikle andre sine ressursar...»

Dette er vår visjon og det vi jobber mot som vårt overordnede felles mål. Som resultat av dette, hjelper vi hvert år flere mennesker tilbake til, eller ut i jobb for første gang. Noe som ikke er mulig uten et engasjert og samarbeidsvillig næringsliv i regionen.

For å lykkes med dette arbeidet er vi også avhengig av å drive egen produksjon i tillegg til salg av tjenester til NAV. De fire siste årene har Ulshav tatt flere nye skritt og satset på sosialt entreprenørskap innenfor baking og kaffe, fruktleveringer og trebearbeiding. Alt for å inkludere stadig flere mennesker i arbeidslivet, i et utdanningsløp eller rett og slett i samfunnet. Arbeid kombinert med ernæring, trening og teori er vårt satsningsområde.

Ulshav driver sin utvikling og vekst for å kunne møte mennesker med de behov og interesser de har. Vi vil jobbe mot NAV sine satsingsområder på en god og offensiv måte, slik at vi møter menneskene det gjelder med respekt, omtanke og synlighet. Vi vil og møte de med de krav og forventninger som er relevant for arbeidslivet, noe som gjør at vi setter sterkt fokus på å drive våre produksjonsavdelinger med en kvalitet, service og presisjon som overgår våre kunders forventninger.

Ulshav tilbyr sine tjenester på hele Søre-Sunnmøre, og leverer varer i «hele landet». Det lille ekstra i kvalitet, service og omtanke, er det Ulshav vektlegger i sine tjenester og produkt. Dette kommer kundene til gode enten de får levert ved, utført et oppdrag av treavdelingen, mottar frukt fra Frukt & Meir eller handler brød og kaffe på Mjøl & Meir.

Alle våre avdelinger gir samlet sett gode muligheter for mennesker som er i et utdanningsløp og trenger lærling- eller lærekandidatplass, for mennesker som er satt utenfor arbeidslivet og ønsker å jobbe seg tilbake, for mennesker som mottar trygd og ønsker å bidra i samfunnet for seg selv og andre, eller for mennesker som trenger å praktisere språket og arbeidet, kort sagt; Ulshav = Mennesker & Muligheter.

Månadens bedrift!

 

 

HNF © 2010